• Ve vývoji

Konec světa

drama

režie: Bohdan Sláma
scénář: Ivan Arsenjev

Konec světa je originálním příběhem dědy Igora, syna ruských šlechticů a jeho devítiletého vnuka Tondy.

Silný příběh ze složité doby kolem roku 1968. Je to vyprávění plné kontrastů: Ať už jde o vztah mezi tím, co obnáší dědův bohatý život a Tondovou bezprostřední dětskou přítomností. Nebo mezi poezií a jemným humorem a dramatickými situacemi vojenské okupace. Či obecně mezi každodenními starostmi jedince a tlakem velkých dějin.

Na dědově osudu, mapujícím velkou část traumat 20. století, lze sledovat nakolik je individuální osud člověka odvislý od dějinných pohybů a změn. A jak moc se jim lze vzepřít a zachovat si tak vnitřní pevnost a integritu. Nebo někdy jen holý život.

Copyright © 2021 all rights reserved

Designed by Weboo s.r.o.