• Ve vývoji

Tanec s medvědem

drama

režie: Jitka Rudolfová
scénář:
Lucie Bokšteflová

V rámci lidových tradic je tanec s medvědem charakteristický pro masopustní oslavy. Medvěd se považoval za symbol plodnosti a žena, která se chtěla stát matkou, si s ním musela zatančit. 

Náš příběh se dotýká vážných témat současnosti. Prenatální diagnostika a genetika nám dokážou prozradit řadu informací o dítěti, které má přijít na svět. Tyto nečekané možnosti však staví rodiče před složitá rozhodnutí.  Mladý pár se ve filmu pokouší vyrovnat s lékařskou zprávou, že jejich vysněné dítě má padesátiprocentní šanci na mentální postižení.

Autorský tým vychází z reálného životního příběhu, ve kterém hrají důležitou roli emoce a osobní prožitky.


Copyright © 2021 all rights reserved

Designed by Weboo s.r.o.